معنی و ترجمه کلمه under arm low return به فارسی under arm low return یعنی چه

under arm low return


ورزش : ضربه کوتاه پايين دست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها