طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه under consideration به فارسی under consideration یعنی چه

under consideration


مطرح شده
قانون ـ فقه : مطروحه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها