معنی و ترجمه کلمه under his majesty's patronage به فارسی under his majesty's patronage یعنی چه

under his majesty's patronage


با سرپرستى و توجه اعليحضرت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها