معنی و ترجمه کلمه under lease به فارسی under lease یعنی چه

under lease


اجاره دست دوم
قانون ـ فقه : وقتى مستاجر اصلى ملک براى مدتى کمتر از مدت باقيمانده اجاره خودش ملک را اجاره دهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها