طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه under sentence of به فارسی under sentence of یعنی چه

under sentence of


محکوم به

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها