طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه under signed به فارسی under signed یعنی چه

under signed


قانون ـ فقه : امضا کننده زير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها