طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه under the notion of به فارسی under the notion of یعنی چه

under the notion of


بعقيده ،بفکر،بعنوان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها