معنی و ترجمه کلمه under the pretence of illness به فارسی under the pretence of illness یعنی چه

under the pretence of illness


به بهانه نا حوشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها