معنی و ترجمه کلمه under the shdow of god به فارسی under the shdow of god یعنی چه

under the shdow of god


بسايه خدا،در ظل الهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها