طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه under the shdow of god به فارسی under the shdow of god یعنی چه

under the shdow of god


بسايه خدا،در ظل الهى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها