معنی و ترجمه کلمه underachievement به فارسی underachievement یعنی چه

underachievement


روانشناسى : کم اموزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها