طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه underbody به فارسی underbody یعنی چه

underbody


زير تنه ،پايين تنه جانوران ،(درهواپيماوکشتى و غيره )قسمت زير،پايين تنه لباس
ورزش : قسمت بدنه قايق در زير اب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها