معنی و ترجمه کلمه underdeveloped area به فارسی underdeveloped area یعنی چه

underdeveloped area


بازرگانى : منطقه توسعه نيافته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها