طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه underdeveloped nations به فارسی underdeveloped nations یعنی چه

underdeveloped nations


بازرگانى : ملل توسعه نيافته

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها