معنی و ترجمه کلمه underfoot به فارسی underfoot یعنی چه

underfoot


زير سينه ،در زيرپا،قسمت کف پا،بطور پنهانى ،جلو راه
علوم نظامى : لنگر زير پا
علوم دريايى : لنگر زير سينه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها