طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه undergo به فارسی undergo یعنی چه

undergo


تحمل کردن ،دستخوش( چيزى )شدن ،متحمل چيزى شدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها