طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه underground duct of kiln به فارسی underground duct of kiln یعنی چه

underground duct of kiln


معمارى : هواکش کوره

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها