طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه undergrowth به فارسی undergrowth یعنی چه

undergrowth


زير رست ،بوته ها و درختان کوچکى که زير گياه بزرگترى ميرويد،زير گياه ،پشم يا رويش زيرين
معمارى : زيررست

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها