طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه underhook به فارسی underhook یعنی چه

underhook


خيمه و رکبى زدن ،گرفتن سر حريف با دست راست ،دست چپ زير بازوى راست حريف قلاب و با حرکت قدرتى حريف را از بغل به روى تشک پرت کردن( کشتى)
ورزش : دست چپ زير بازوى راست حريف قلاب و با حرکت قدرتى حريف را از بغل به روى تشک پرت کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها