طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه underplot به فارسی underplot یعنی چه

underplot


داستان فرعى ،يک سلسله حوادث تبعى و عرفى نمايش ،توطئه ،دسيسه محرمانه ،دوز و کلک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها