طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه undersigned به فارسی undersigned یعنی چه

undersigned


امضاء کننده زير،داراى امضاء( در زير صفحه)

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها