معنی و ترجمه کلمه undersirable inflation به فارسی undersirable inflation یعنی چه

undersirable inflation


بازرگانى : تورم نامطلوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها