طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه understatement به فارسی understatement یعنی چه

understatement


کتمان حقيقت ،دست کم گرفتن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها