طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه understeer به فارسی understeer یعنی چه

understeer


ورزش : تمايل اتومبيل به مستقيم رفتن در سر پيچ بيش از انتظار راننده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها