طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه understood that به فارسی understood that یعنی چه

understood that


بديهى است که ،البته

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها