معنی و ترجمه کلمه understrapper به فارسی understrapper یعنی چه

understrapper


دون پايه ،شخص حقيقر،شخص کوچک ،عامل پايين درجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها