معنی و ترجمه کلمه undertake به فارسی undertake یعنی چه

undertake


عهده دار شدن بر عهده گرفتن ،تعهد کردن ،متعهد شدن ،عهده دار شدن ،بعهده گرفتن ،قول دادن ،متقبل شدن ،تقبل کردن
قانون ـ فقه : ملتزم شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها