معنی و ترجمه کلمه undertakings به فارسی undertakings یعنی چه

undertakings


اقدامات ،اعمال
علوم نظامى : پيشگيريها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها