طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه undesireable discharge به فارسی undesireable discharge یعنی چه

undesireable discharge


اخراج به علت عدم صلاحيت
علوم نظامى : اخراج به علت فساد اخلاق

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها