معنی و ترجمه کلمه undetected به فارسی undetected یعنی چه

undetected


نايافته ،کشف نشده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها