طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه undistributed earnings به فارسی undistributed earnings یعنی چه

undistributed earnings


منافع تقسيم نشده
بازرگانى : منافع توزيع نشده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها