طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه undistributed profits tax به فارسی undistributed profits tax یعنی چه

undistributed profits tax


بازرگانى : ماليات بر سود تقسيم نشده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها