معنی و ترجمه کلمه undisturbed به فارسی undisturbed یعنی چه

undisturbed


غير مختل ،مختل نشده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها