معنی و ترجمه کلمه undulaory به فارسی undulaory یعنی چه

undulaory


موجى ،نوسانى ،موج نما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها