معنی و ترجمه کلمه undulate به فارسی undulate یعنی چه

undulate


موج دار کردن ،تموج داشتن ،موجدار بودن ،نوسان داشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها