طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه undulating terrains به فارسی undulating terrains یعنی چه

undulating terrains


زيست شناسى : زمينهاى موج دار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها