طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه uneasiness به فارسی uneasiness یعنی چه

uneasiness


ناراحتى ،پريشانى ،خاطر،تشويش ،اضطراب ،بهم خوردگى ،کسالت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها