طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه uneconomical به فارسی uneconomical یعنی چه

uneconomical


بازرگانى : غير اقتصادى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها