معنی و ترجمه کلمه unemployment equilibrium به فارسی unemployment equilibrium یعنی چه

unemployment equilibrium


بازرگانى : تعادل در اشتغال ناقص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها