معنی و ترجمه کلمه unemployment fund به فارسی unemployment fund یعنی چه

unemployment fund


بازرگانى : صندوق تامين بيکارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها