معنی و ترجمه کلمه unemployment inflation dilemma به فارسی unemployment inflation dilemma یعنی چه

unemployment inflation dilemma


معماى بيکارى
بازرگانى : تورم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها