طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unequivocal به فارسی unequivocal یعنی چه

unequivocal


روشن ،غير مبهم ،صريح ،اشتباه نشدنى ،بدون ابهام
روانشناسى : بى ابهام
بازرگانى : بدون ابهام

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها