معنی و ترجمه کلمه unessential به فارسی unessential یعنی چه

unessential


غير ضرورى ،غير مهم ،غيراساسى ،غير اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها