معنی و ترجمه کلمه unexpected inflation به فارسی unexpected inflation یعنی چه

unexpected inflation


تورم غير منتظره
بازرگانى : تورم پيش بينى نشده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها