معنی و ترجمه کلمه unfadable به فارسی unfadable یعنی چه

unfadable


محونشدنى ،نازدودنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها