طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unfadable به فارسی unfadable یعنی چه

unfadable


محونشدنى ،نازدودنى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها