طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unfaithful به فارسی unfaithful یعنی چه

unfaithful


)unfaith(بى ايمانى ،نقض ايمان ،بى وفا،بدقول

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها