طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unfamiliarity به فارسی unfamiliarity یعنی چه

unfamiliarity


)unfamiliar(نااشنا،ناشناخته ،عجيب ،نااشنايى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها