طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unfasten به فارسی unfasten یعنی چه

unfasten


رها کردن ،باز کردن ،ازاد کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها