معنی و ترجمه کلمه unfathered به فارسی unfathered یعنی چه

unfathered


بى پدر،حرامزاده ،تقلبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها