معنی و ترجمه کلمه unfavorable trade به فارسی unfavorable trade یعنی چه

unfavorable trade


تجارت نامساعد
بازرگانى : تجارت نامطلوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها