معنی و ترجمه کلمه unfavourable به فارسی unfavourable یعنی چه

unfavourable


نامساعد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها